Jag har funderat en del kring diskussionen om Adam Tensta och hans uttåg ut Nyhetsmorgon härom dagen.
Det stör mig enormt att en del människor skrivit inlägg och artiklar där det uttryckts att strukturell rasism skulle vara ett påstått begrepp. Huruvida den existerar eller ej är en naiv icke-fråga, eftersom den finns. Tyvärr.
Det stör mig således ännu mer att i stort sett samtliga som avfärdar Tenstas agerande som ”fjantigt” mm inte är invandrade / har utländsk härkomst av något slag och aldrig någonsin behövt uppleva just den rasismen som han vill belysa. Är det verkligen den vita heteronormativa majoriteten i Sverige som ska uttala sig om och bedöma huruvida strukturell rasism är ett problem? Nej.
Personligen hade jag absolut föredragit att Adam suttit kvar i tv-soffan då hans trovärdighet i frågan är så enormt mycket större än programledarnas. Därmed hade han stärkt sin position ytterligare, fått ännu fler att uppmärksamma frågan och fått än mer respekt från alla led. Debattartikeln han skrev i Aftonbladet är viktig då han säger ”vi känner, vi hör och vi ser” och syftar på att det är så många som tvingas uppleva någon form av rasism och exkluderande dagligen.
Det stör mig även att debattklimatet nu är så fattigt så att vi inte kan diskutera denna händelse utan att behöva passa oss för att bli sedda som rasister, cyniker, mindre vetande mm beroende på om vi tycker han agerade rätt eller fel. Vi får tycka olika om just uttågandet ur tv-studion.
Till de som vill förminska hans statement till att enbart vara en PR-kupp i samband med albumsläpp och tillika till dem som inte tror att det hade med det hela att göra vill jag bara nämna att givetvis är timingen ingen slump – välkommen till verkligheten- men det gör inte poängen mindre viktig.
Vi som inte råkar ut för rasism har en del att lära. Det – tycker jag- är det som TV4 borde tagit fasta på och där kunde de varit snabbare att gå ut och markera när kritiken kom i och med värmländska Pt-ns medverkan tidigare i år, som ju var ett bra tag innan Adam Tensta var gäst.
Till sist- Ju mer vi idiotförklarar varandra och varandras ståndpunkter desto sämre debattklimat får vi.